top of page
  • Anika Nel

Turnitin – die program wat studente se integriteit verseker

Met vandag se tegnologie wat so baie verander, het dit al hoe makliker geword vir studente om kunsmatige intelligensie gebruik om hulle akademiese werk namens hulle te doen. Van Wiskunde-somme uitwerk tot beredenerende opstelle skryf – kunsmatige intelligensie (KI) het nou al só ‘slim’ geword dat dit amper ontmoontlik is om te onderskei tussen wat die student geskryf het en wat deur die rekenaar gegenereer is. Met KI wat so gevorderd geword het, het webontwerpers ʼn program geskryf wat nou kan onderskei tussen student se woorde en die rekenaar se opgaarsels. Die program se naam is ‘Turnitin’.


Die eerste ding wat jy raaklees wanneer jy op die webwerf gaan is: “Bemagtig studente om hul beste, oorspronklike werk te doen.” ‘Turnitin’ bied die geleentheid vir instansies aan om uit te werk hoe baie van die opstel of taak nou werklik deur die student geskryf is, en hoeveel bloot net van die internet af verbatim afgelaai is. In 15 minute kan die program die skryfstuk analiseer en dan gee dit die skryfstuk ʼn punt van 0-100. 0 beteken dat dit die student se eie werk is en 100 beteken dat dit plagiaat is. Die program vergelyk die opstel se inhoud met die duisende dokumente op die internet en vergelyk dan hoe eenders dit is.


Mark J. Drozdowski, skrywer en professor by Johns Hopkins Universiteit in Washington, Amerika. het ‘Turnitin’ getoets en het bevind dat dit 98% akkuraat is met die onderskeiding tussen watter werk nuut is en wat reeds bestaan.

Nie net help die webwerf om plagiaat uit te sif nie, maar dit het ook ander funksies soos om studente te help om met hul eie werk vorendag te kom. Dit het ook die funksie om studente te help om hulle woordeskat te verbreed en leer hulle hoe om die internet tot jou voordeel te gebruik.


Om integriteit te toon in jou werk is baie belangrik en vorm deel van ʼn sterk fondasie wat jou sal help op skool. Maar ook wanneer jy in die beroepswêreld betree. Die Monash Universiteit in Australië stel dat akademiese integriteit gaan oor “wie jy as persoon is en hoe jy optree wanneer dit saak maak.” Verder, volgens die Universiteit van Houston, Amerika, is akademiese integriteit belangrik, want dit verseker dat ander op jou kan staatmaak, wat ʼn sterk leierskapeienskap is. Verder verduidelik die artikel dat dit jou gemoedsrus kan bied, want jy weet dan dat dit jou werk is en dat ander die nodige erkenning vir hulle werk ontvang het.


Die internet bied wonderlike geleedhede aan om nuwe dinge te leer. Dit is in ons hande om seker te maak dat ons dit net gebruik as ʼn hulpmiddel, nie misbruik en ander se werk ons eie maak nie. KI is die gesig van die toekoms; maak net seker dat dit nie die gesig van jou akademie word nie.Bronne:

Empower students to do their best, Original work (no date) Turnitin. Available at: https://www.turnitin.com/ (Accessed: April 22, 2023).

Testing Turnitin's new AI detector: How accurate is it?: BestColleges (2023) BestColleges.com. Available at: https://www.bestcolleges.com/news/analysis/testing-turnitin-new-ai-detector/#:~:text=Turnitin%20claims%20its%20tool%20is,detecting%20content%20created%20by%20AI. (Accessed: April 22, 2023).

What is academic integrity and why is it important? (2023) Learn HQ. Available at: https://www.monash.edu/learnhq/maintain-academic-integrity/what-is-academic-integrity-and-why-is-it-important (Accessed: April 22, 2023).

Academic honesty (no date) C.T Bauer College of Business. Available at: https://www.bauer.uh.edu/current/academic-honesty.php (Accessed: April 22, 2023).
Related Posts

See All

Comments


bottom of page